fbpx
אוסטריה למטיילים

מערת נטיפים גדולה

מערת הנטיפים לורגרוטה – הגדולה ביותר באוסטריה

aviad-hubsburger
מערת הנטיפים לורגרוטה התגלתה בסוף המאה ה-19 על ידי החוקר האיטלקי מקס ברונלו וממצאים ארכיאולוגים בתוכה מתעדים חיים מתקופות פרה–היסטוריות. עד שנת 1975 היה ניתן לחצות את המערה ולהגיע מכפר