fbpx
אוסטריה למטיילים

ההיסטוריה של בורגנלנד

היהודים בבורגנלנד

aviad-hubsburger
מאז 1732, אזור בורגנלנד סיפק ליהודים שהתגוררו בו  אפשרות לחיים אוטונומיים . היה זה האזור היחיד באירופה שבו לקהילה היהודית הייתה עצמאות תוך כדי שיתוף פעולה עם האוכלוסייה המקומית. הקהילות